HOE BETAAL IK MIJN ZORG?

Dienstencentrum ’t Klavertje biedt een ruim zorgaanbod,nl:

  • Dagopvang: dagcentrum De Piste, Crea-atelier De Botermijn, Atelier De Werkmix, Kunstkring Uiter@art, Begeleid werk @Work
  • Woonopvang: woonvorm Beukenveld, Woonvorm Laekerveld, het zorghotel

Met de vernieuwing naar persoonsvolgende financiering kan je deze ondersteuningsvormen financieren via volgende systemen:

  • Rechtstreeks toegankelijke zorg (RTH)
  • Een budget van de overheid/VAPH (VOUCHER of CASH)
  • Eigen middelen
  • Verzekeringsgeld

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)

Rechtstreeks toegankelijke hulp is er voor zij die niet beschikken over een budget. Er is geen inschrijving nodig bij het VAPH,maar je kan wel gebruik maken van een kortdurende ondersteuning. RTH heeft als doel de cliënt en de familie te ondersteunen zodat het (samen)leven in eigen omgeving zolang mogelijk kan blijven bestaan. De combinatie aan gebruik mag niet meer bedragen dan 8 punten. Met deze 8 punten kan je het volgend aanbod in aantal krijgen.

Functie Puntenwaarde Max. aantal begeleidingen
Mobiele begeleiding (aan huis) 0,22 8 punten : 0,22 = 36
Ambulante begeleiding (op dienst) 0,155 8 punten : 0,155 = 51
Dagopvang 0,087 8 punten : 0,087 = 91
Verblijf 0,13 8 punten : 0,13 = 61

EEN BUDGET (VOUCHER of CASH)/ EIGEN MIDDELEN/ VERZEKERINGSGELD

Wanneer je beschikt over een budget kan je hiermee zorg inkopen bij een vergunde zorgaanbieder, zoals dienstencentrum ‘t Klavertje.. Je bent niet beperkt tot 8 punten zoals bij RTH, maar tot de hoogte van je budget. Wanneer je zorg inkoopt, moet je rekening houden met twee kosten:

De personeelskosten
Het persoonsvolgend budget van het VAPH kan gebruikt worden om de personeelskosten te betalen.Heb je een budget in punten (VOUCHER), dan gebeurt de betaling rechtstreeks van het VAPH aan de voorziening. Heb je een budget in CASH dan stort het VAPH dit op de rekening van de cliënt. De voorziening maakt dan een maandelijkse factuur op voor de personeelskosten.

Via verzekering of eigen middelen is het in bepaalde gevallen, (bijvoorbeeld verkeersongevallen, arbeidsongevallen…) mogelijk om rechtstreeks een overeenkomst te sluiten tussen de cliënt en de voorziening, los van het VAPH.

De woon- en leefkosten
Dit betreft kosten voor een kamer of studio, elektriciteitsverbruik, verwarming, de maaltijden, de was …. Vooraleer er een overeenkomst wordt afgesloten krijg je een gedetailleerd overzicht van de woon- en leefkosten. De woon- en leefkosten worden maandelijks gefactureerd. Deze kosten mag je niet met jouw persoonsvolgend budget betalen, maar moeten betaald worden met je (vervangings)inkomen.

CONTACTGEGEVENS

SOCIALE DIENST
011 80 75 61
socialedienst@kla.stijn.be

DIRECTEUR
René Roex
011 52 61 60