Het was al geweten in de wandelgangen: er komt een Innovatiefonds van vzw Stijn.
Dirk Seresia, voorzitter Raad van Bestuur vzw Stijn, geeft tekst en uitleg.

1 Dirk, waarom heeft de Raad van Bestuur besloten om een Inno-vatiefonds op te richten?
Dirk: “Met het Innovatiefonds willen we rechtstreeks investeren in onze zorggebruikers, onze medewerkers en onze vrijwilligers. Wij hebben de afgelopen jaren sterk ingezet op goede infrastructuur waar onze gebruikers en medewerkers in alle comfort zorg kunnen krijgen of verlenen. Met het Innovatiefonds willen we bijkomend in-vesteren in onze mensen. En wie weet beter wat er nodig is voor goede zorg, dan onze zorggebruikers en medewerkers?”

2 Naar welke projecten zijn jullie op zoek?
Dirk: “We gaan gericht op zoek naar projecten die passen binnen onze strategiekaart. Dat wil zeggen dat alle ideeën die bijdragen aan een warm en sterk zorgaanbod welkom zijn. Daarnaast zetten we ook in op projecten die ervoor kunnen zorgen dat we als werkgever meer en beter dan ooit klaar staan voor onze medewerkers en vrij-willigers. En tot slot willen we het sociaal ondernemerschap, dat van-daag al in ons DNA zit, nog meer stimuleren via de middelen van het fonds.”

3 Zijn er voldoende middelen voorzien?
Dirk: “We voorzien jaarlijks middelen in het fonds om nieuwe pro-jecten mogelijk te maken. Toch moeten we steeds een selectie ma-ken. Innovatie zal een belangrijk criterium zijn. Hierbij kijken we of het idee nog niet bestaat binnen de dienstencentra van vzw Stijn. We kijken ook of het project een leerervaring kan bieden voor an-dere dienstencentra en of het project binnen een bepaalde termijn zelfbedruipend kan zijn en dus zonder middelen van het fonds ver-der gezet kan worden. Een selectiecommissie zal de projecten op deze criteria toetsen en een advies verlenen. De Raad van Bestuur zal uiteindelijk de middelen toekennen.”

4 Wanneer mogen we de eerste projecten verwachten?
Dirk: “Dit is de eerste keer dat we een oproep lanceren. Het wordt in het begin dus nog wat zoeken, maar we willen voor de zomer toch een aantal projecten laten opstarten. Maar uiteindelijk begint het bij onze mensen. Vandaar aan hen een warme oproep: heb je een leuk idee, dien het dan in bij het Innovatiefonds.”